Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 3

  Inspreekrecht

  Informeren van de raad
  U kunt alleen inspreken over GEAGENDEERDE onderwerpen. Wilt u hiervan gebruik maken? Deel dit dan ten minste 48 uur voor het begin van de vergadering mee aan de griffier (via voogd@haarlemmerliede.nl). (Met naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.)
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter stelt u voor tijdens agendapunt 4 van deze vergadering het volgende schema aan te houden.
  Vooraf:
  De 1e termijn is al schriftelijk gewisseld. De Algemene Beschouwingen van de fracties en de reactie van het college zijn per 27 oktober 2017 beschikbaar en treft u aan bij de vergaderstukken.
  Deze vergadering:
  1. 2e termijn (algemene) beschouwingen behorende bij de begroting 2017
  De spreektijd per fractie bedraagt 10 minuten.
  De spreekvolgorde is:
  CDA, D66, VVD, GroenLinks, PvdA

  2. Schorsing (voorbereiding college van B&W op beantwoording in 2e termijn).

  3. Beantwoording door college van burgemeester en wethouders in 2e termijn.

  4. Eventueel beraadslaging Programmabegroting 2018 per taakveld en / of behandeling ingediende amendementen en moties.
  Aansluitend besluitvorming over
  a. amendementen
  b. de Programmabegroting 2018 (vaststellen) en tenslotte
  c. moties.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)