Gemeenteraad 05 november 2015 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Wilt u hiervan gebruik maken? Deel dit dan ten minste 48 uur voor het begin van de vergadering mee aan de griffier. (Met naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.)
  vergroten verkleinen laden...
 • In het presidium is afgesproken het volgende behandelschema aan te houden:
  1. 2e termijn algemene beschouwingen behorende bij de begroting 2016
  De spreektijd per fractie bedraagt 10 minuten.
  De spreekvolgorde is:
  CDA, D66, VVD, GroenLinks, PvdA

  2. Schorsing (voorbereiding college van B&W op beantwoording in 2e termijn).

  3. Beantwoording door college van burgemeester en wethouders in 2e termijn.

  4. Eventueel beraadslaging Programmabegroting 2016 per hoofdfunctie en / of behandeling ingediende amendementen en moties.
  Aansluitend besluitvorming
  a. over amendementen
  b. de Programmabegroting 2016 (vaststellen) en tenslotte
  c. moties.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie RVB vergaderde op 3 november 2015 over een advies aan de raad. De vast te stellen (negen) verordeningen 2016 zijn gekoppeld aan de vergaderstukken van deze commissie.
  2015-11-05: De commissie adviseert u de verordeningen conform het voorstel vast te stellen. Wat de tarieven betreft volgt de hoogte daarvan uit de (hiervoor vast te stellen) Begroting 2016. Wijzigingen tijdens de bespreking daarvan, kunnen tot wijziging van de tarieven leiden.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)